Medezeggenschapsraad

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Marleen van der Lubbe, Naija el Alaoui, Inge Poorthuis en Gerben Bos zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Sanne Klaren, Carmen Koehorst, Marek Nootenboom en Denise Dekker zitting in de medezeggenschapsraad.

Het mailadres van de MR is: mr.hofterweide@ksu.nl

Leden medezeggenschapsraad

Sanne

IJsvogels/Wulpen 8 & ICO

Marek

Meerkoeten 3

Denise

Onderwijsassistent 3

Carmen

Patrijzen 1/2

Inge

Ouder & voorzitter

Gerben

Ouder

Marleen

Ouder

Naija

Ouder

 

Notulen

 

Jaarplannen

 

Jaarverslagen