Opvang

De kinderen van Hof ter Weide hebben de mogelijkheid om naar diverse BSO's te gaan. De ouders regelen dit zelf. U kunt denken aan: 

  • Kind & Co Ludens, BSO Waterweide (inpandig)
  • BSO Partou (Componistenlaan)
  • BSO Boerderij
  • BSO Wijs
  • BSO The Wall
  • BSO Kindergarden Terwijde

De diverse BSO's maken afspraken met school over de ophaalplaats. De school informeert, middels de jaarkalender, de BSO's over de activiteiten van school. Wij verwachten dat ouders zelf de eindtijden van de activiteiten van school bespreken met de betreffende BSO.