Locatie(s) en faciliteiten

Hof ter Weide maakt onderdeel uit van Brede School Waterwin. De grondgedachte van een brede school is dat het onderwijs een goede relatie heeft met het sociale en culturele leven. Daarom vindt een clustering plaats van onderwijs, welzijn, sport en cultuurvoorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. Zo zijn er naast de school een peuterspeelzaal, de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang en een bibliotheek met een jeugdcollectie.

Ons schoolgebouw volgt onze visie. Het heeft twee verdiepingen en vier vogelweides. Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren, de ruimte krijgen voor eigen initiatieven en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. In een vogelweide zitten vier groepen. De groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 zitten bij elkaar. 

Onze hoofdingang is aan de parkkant. Daar zit ook ons grote schoolplein. Tevens maken wij gebruik van het grasveld en de voetbalkooi bij het buitenspelen. In onze school hebben wij een speelzaal voor de kleutergroepen. Vanaf groep 3 wordt er gegymd in de sporthal. 

In ons pand zit een sporthal, een peuterspeelzaal, BSO Saartje en OBS Waterrijk.