Partners

Wij werken samen met veel partners. Met onze partners zorgen wij voor een zo compleet mogelijk aanbod van ons onderwijs; overdracht na schooltijd en begeleiding van kinderen op diverse gebieden. Met elkaar zetten we ons in om kinderen op allerlei gebieden te laten uitblinken. 

Partners

GGD Utrecht

Samenwerken aan gezond gedrag

Zien in de Klas

Onze schoolbegeleidingsdienst, die samen met ons de onderwijsbehoeften optimaliseert

Mad Science

Een organisatie die onze kinderen laat uitblinken op het gebied van wetenschap en techniek

Bibliotheek

Richt zich op de leesontwikkeling van kinderen en op verdieping van ons IPC aanbod

Kind en Motoriek

Werkt al spelend aan de motoriek om zo weer plezier te ervaren tijdens het bewegen

Kind & Co Ludens

Een inpandige voorschool en peuterspeelzaal.

Kanjertraining

Wij werken met de Kanjertraining.

IPC

IPC is een curriculum voor het PO waarbij het verbeteren van leren op school centraal staat