Het aanmelden van uw kind op basisschool Hof ter Weide

Het kiezen van een basisschool is niet altijd even makkelijk. U kiest immers voor een langere periode een vorm van onderwijs die u aanspreekt en waarvan u vindt dat het bij uw kind past. 

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt.

Kinderen geboren vóór 1 oktober 2018

Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2018 kunt u een melding doen via onze school.

Om u kennis te laten maken met onze school en ons onderwijs organiseren wij informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over ons onderwijsconcept aan de hand van een presentatie en een rondleiding door onze school, zodat u de school ‘live’ kan zien. Na afloop kan u een (voor)aanmeldformulier meenemen.

In het schooljaar 2021-2022 zijn de informatieochtenden op de volgende momenten gepland:

  • 8 september 2021
  • 15 september 2021
  • 5 november 2021
  • 1 december 2021
  • 4 januari 2022
  • 6 april 2022
  • 10 juni 2022

Wilt u een informatieochtend bijwonen, dan kunt u een mail sturen naar info.hofterweide@ksu-utrecht.nl

Aanmelding en toelating

Hieronder wordt het proces van aanmelding tot inschrijving stap voor stap uitgelegd.

Aanmelding: Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Plaatsing: Wij hebben plek voor 16 à 17 vierjarigen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal inventariseren wij de aanmeldingen en ontvangt u bericht of wij plek hebben voor uw kind. U kan uw kind aanmelden t/m 30 september a.s.

Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:

  • Jongere broertjes en zusjes van al schoolgaande en toekomstige schoolgaande kinderen hebben te allen tijde voorrang
  • Als er te veel aanmeldingen zijn, bepaalt een loting welke kinderen geplaatst worden. De datum van aanmelding speelt hierbij geen rol. Begin oktober hoort u van ons of wij uw kind definitief een plek kunnen bieden.

Bij de plaatsing is het ook van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele factoren die invloed hebben op de onderwijsparticipatie van uw kind. Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij/zij nodig heeft. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met u naar passend onderwijs voor uw kind. 

Toelating: Als u de plaats voor uw kind heeft geaccepteerd, is hij/zij toegelaten op KBS Hof ter Weide. 

Kinderen geboren vanaf 1 oktober 2018

Voor kinderen geboren vanaf 1 oktober 2018 verloopt dit aanmelden op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school van hun keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school zijn er kinderen die voorrang hebben, bijvoorbeeld omdat er al een ouder broertje of zusje naar onze school gaat. De regels voor voorrang vindt u ook op de website naardebassischool.utrecht.nl.

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor uw kind heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

 

Aanmelden voor zij-instroom

Leerlingen van andere scholen kunnen alleen geplaatst worden als de schooldirectie bepaalt dat daar in de desbetreffende groep nog ruimte (groepsgrootte in combinatie met onderwijsbehoeften) voor is. Als blijkt dat er nog ruimte is, heeft u eerst een oriënterend gesprek met onze directie of met de intern begeleider. In dat gesprek wordt onder andere gekeken naar de leerprestaties, de ontwikkeling van de taakgerichtheid en het sociaal functioneren van uw kind. Met de school van herkomst is er ook altijd contact voordat tot plaatsing kan worden overgegaan. Op basis van bovenstaande informatie nemen wij een besluit om wel of niet tot plaatsing over te gaan, want als school willen wij kunnen voldoen aan de eventuele gevraagde onderwijsbehoefte om uw kind het onderwijs te bieden dat hij of zij nodig heeft.