Het aanmelden van uw kind op basisschool Hof ter Weide

Het kiezen van een basisschool is niet altijd even makkelijk. U kiest immers voor een langere periode een vorm van onderwijs die u aanspreekt en waarvan u vindt dat het bij uw kind past. 

Informatieochtenden

In het schooljaar 2020-2021 zijn de informatieochtenden op de volgende momenten gepland:

  • 12 maart 2021 (online vanaf 9.00 uur via Teams)
  • 26 maart 2021 ((online vanaf 9.00 uur via Teams)
  • 28 mei 2021
  • 23 juni 2021

De informatieochtend begint om 8.30 en duurt ongeveer 75 minuten. U krijgt dan een presentatie en een rondleiding door ons gebouw en u ontvangt een aanmeldings- of vooraanmeldingsformulier (bij een kind jonger dan drie jaar). Er zijn stedelijke afspraken gemaakt over aanmelding van uw kind. 

Wilt u een informatieochtend bijwonen, dan kunt u een mail sturen naar info.hofterweide@ksu-utrecht.nl


Van vooraanmelding tot toelating

Hieronder wordt het proces van aanmelding tot inschrijving stap voor stap uitgelegd.

Vooraanmelding: Met het vooraanmeldingsformulier maakt u interesse in onze school kenbaar. Vooraanmelden kan vanaf de geboorte tot aan de derde verjaardag van uw kind. U moet dan wel een informatieochtend hebben bezocht. Het is tevens belangrijk om te weten dat een vooraanmelding geen recht geeft op een plek op school.

Aanmelding: Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Wanneer u eerder uw interesse kenbaar heeft gemaakt via het vooraanmeldingsformulier dan zult u rond de derde verjaardag een mail met het formulier ontvangen. Komt u rond de derde verjaardag van uw kind naar een informatieochtend dan krijgt u er één van ons mee naar huis. 

Plaatsing: Wij hebben plek voor 16 à 17 vierjarigen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal inventariseren wij de aanmeldingen en ontvangt u bericht of wij plek hebben voor uw kind.

Is uw kind jarig in..........    dan hoort u of er plek voor hem/haar is in:


januari, februari, maart                                                             april

april, mei, juni                                                                           juli

juli, augustus, september                                                         oktober

oktober, november, december                                                  januari

Bijvoorbeeld: Luuk is geboren op 22 februari 2019. Zijn plaatsing is in april 2022, u hoort dan of er een plekje voor Luuk is. 

Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:

  • Jongere broertjes en zusjes van al schoolgaande en toekomstige schoolgaande kinderen hebben te allen tijde voorrang
  • Als er te veel aanmeldingen zijn, bepaalt een loting welke kinderen geplaatst worden. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geen rol.

Bij de plaatsing is het ook van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele factoren die invloed hebben op de onderwijsparticipatie van uw kind. Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij/zij nodig heeft. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met u naar passend onderwijs voor uw kind. 

Toelating: Als u de plaats voor uw kind heeft geaccepteerd, is hij/zij toegelaten op KBS Hof ter Weide.