Medezeggenschapsraad

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Marleen van der Lubbe, Sanne Kerste, Inge Poorthuis en Gerben Bos zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Sanne Klaren, Kristy Versluis, Marek Nootenboom en Denise Dekker zitting in de medezeggenschapsraad.

Het mailadres van de MR is: mr.hofterweide@ksu-utrecht.nl

Notulen MR