Medezeggenschapsraad

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Marleen van der Lubbe, Mariska Blom, Bart Kollau en Marysa Korner zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Sanne Klaren, Mirjam Hartog, Fleur Buitink en Natasja van de Burg zitting in de medezeggenschapsraad.

Het mailadres van de MR is: mr.hofterweide@ksu-utrecht.nl

Notulen MR