Klankbordgroep

In de klankbordgroep zitten enthousiaste ouders die graag iets extra's doen voor de school. Ze zijn een klankbord voor nieuwe ideeën die betrekking hebben op onderwijsgerelateerde zaken of denken mee over het optimaliseren ervan. Bijvoorbeeld de onderwerpen talentontwikkeling, portfolio en ouderbetrokkenheid hebben de laatste jaren centraal gestaan. De klankbordgroep komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar onder leiding van de bouwcoördinatoren.