Partners

Wij werken samen met veel partners. Met onze partners zorgen wij voor een zo compleet mogelijk aanbod van ons onderwijs; overdracht na schooltijd en begeleiding van kinderen op diverse gebieden. Met elkaar zetten we ons in om kinderen op allerlei gebieden te laten uitblinken. 
Aantal partners op een rij: 
Vreedzame wijk: Onze school participeert in de 'Vreedzame wijk'.
 
BSO’s: Wij werken samen met diverse voorschoolse en naschoolse opvang. BSO Saartje zit in ons pand. 

 

Spelenderwijs: Een inpandige voorschool, peuterspeelzaal waarmee wij verschillende thema's gezamenlijk oppakken en waar tevens voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanwezig is. 

Kind en motoriek: Werkt al spelend aan de motoriek van een aantal kinderen, om zo weer plezier te ervaren tijdens het bewegen. 

Bibliotheek: Onze samenwerking richt zich op het bevorderen van de leesontwikkeling van kinderen en op verdieping bij ons IPC aanbod. 

Mad Science: Is een externe organisatie die tijdens IPC lessen onze kinderen laat uitblinken op het gebied van wetenschap en techniek. 

Cultuur knooppunt: Is een externe organisatie die tijdens IPC lessen onze kinderen laat uitblinken op het gebied van kunst en cultuur. 

GGD: Samenwerken aan gezond gedrag 

Zien in de klas: Onze schoolbegeleidingsdienst, die samen met ons de onderwijsbehoeften optimaliseert van een groep kinderen, waarbij dit nodig is.