Opleidingsschool

Hof ter Weide ziet het als belangrijke taak om nieuwe leerkrachten op te leiden. Wij zijn een gecertificeerde opleidingsschool, met een samenwerking met de Marnix Academie, HU-ITT en verschillende ROC’s. Dit houdt in dat we stageplaatsen vrijgeven voor studenten die zich willen bekwamen in lesgeven en omgaan met kinderen. Ook hebben wij ruime ervaring in het doen en begeleiden van onderzoek.

Als student loop je meerdere dagen stage op onze school en voer je daarnaast eventueel je onderzoek uit. Gedurende je stage ontwikkel je niet alleen jezelf, maar werk je ook mee aan de ontwikkeling van het team en de school. Hierdoor ben je sterk betrokken bij het team en het onderwijs.

Speerpunten in onze ontwikkeling de komende jaren zijn:

  • Het borgen van ons onderwijsconcept met als speerpunt het losser laten van de methode en het werken met eigen leerdoelen/gekaderde keuzevrijheid;
  • Ontwikkelen van onze visie op talentontwikkeling;
  • Uitbreiden van het werken met IPC