Talentontwikkeling

Talentenontwikkeling heeft op onze school een grote plek. Naast de basis- en zaakvakken willen we kinderen hun talenten laten ontwikkelen. Onder schooltijd gebeurt dit tijdens de uitwerking van IPC. Hierbij worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, biologie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs, internationalisering en burgerschap geïntegreerd aangeboden in projectvorm. Kinderen kunnen hun talenten daar goed ontplooien. Tevens bieden wij de kinderen per vogelweide (units) de tijd en ruimte om hun talent te ontwikkelen bij het volgen van een aanbod(korte cursus) met de talentenmiddag of presenteren zij hun talent aan leerlingen en/of ouders bijvoorbeeld door open podium.

Binnen Hof ter Weide vinden wij het erg belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces, ook geloven wij erin dat samenwerken met verschillende leerjaren van grote meerwaarde kan zijn.

Om deze visieaspecten een prominente plek te geven binnen de school, naast het toepassen in de dagelijkse klassenpraktijk, hebben wij de talentenboom bedacht.

In elke Vogelweide is er een boom van hardboard met 3 takken. Op deze takken kunnen kinderen, ouders en leerkrachten hun talenten delen. Er zijn 3 categorieën: ik wil aanbod geven, ik wil mijn talent delen en ik wil iets leren. 

Een persoon die zich voor één van deze categorieën aan wil melden, vult een kaartje in en de leerkracht hangt deze in de boom. Zo verzamelen we 3 weken lang allerlei vraag en aanbod. Na 3 weken sluit de boom en bekijkt elke vogelweide wat er georganiseerd moet worden om tegemoet te komen aan het stukje vraag en aanbod. Een week later, op een donderdagmiddag, vindt dan de talentenmiddag plaats. Op de talentenmiddag zijn alle kinderen binnen de Vogelweide gemixt met elkaar aan het werk met hun talenten. Alle leerkrachten zijn hierbij actief betrokken en ook ouders kunnen een prominente rol spelen in het delen van talenten.

Naast de talentenmiddag bent u als ouder altijd welkom om een bijdrage te leveren binnen het thema waaraan wij op school werken. Denk aan het geven van een les of het delen van ervaring.