Rol van de leerkracht

De leerkracht heeft drie verschillende rollen binnen het onderwijsconcept van Hof ter Weide. De rol van leider/instructeur, van begeleideren van observator.

Een rol is die van de leider / instructeur. Hierbij ligt het initiatief voor de activiteit bij de leerkracht en is de leerkracht degene die de leiding heeft en doen er meerdere leerlingen mee. Zeker in de ochtend is dit vaak de rol van de leerkracht: er wordt heldere instructie gegeven over nieuwe taal- en rekenstrategieën, er wordt kennis overgedragen, er wordt samen geoefend etc.

Een andere rol is die van begeleider.Deze rol houdt in dat de leerkracht begeleidt bij de door het kind geïnitieerde activiteit, dat wil zeggen dat de leerkracht langsloopt bij het kind en dan vragen stelt, suggesties doet, uitleg geeft, extra materiaal aanreikt of een andere interventie doet, gericht op het verder helpen en stimuleren van de leerling. Kinderen vragen vanzelfsprekend ook om begeleiding.

Een derde rol is die van observator.Op Hof ter Weide kijkt de leerkracht veel naar de kinderen die aan het werken en spelen zijn. Op grond van deze observaties worden keuzes gemaakt voor het aanbod aan kinderen in de begeleide, geleide en vrije activiteiten.