Kanjertraining & Mindfulkids

IEDEREEN EEN KANJER OP HOF TER WEIDE!

In alle groepen wordt gewerkt met de kanjertraining. Dit is een programma dat gericht is op de ontwikkeling en instandhouding van een veilig klimaat in de school.
De kanjertraining sluit heel goed aan bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het kind. En ondersteunt ook algemene opvoedingsnormen. Het hele team heeft hiervoor een cursus gevolgd.

Bij de kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen.
Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden.

Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de kinderen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.

In de praktijk wordt door middel van verschillende werkvormen gewerkt aan inzicht in het eigen gedrag en in die van de ander.
Het belangrijkste doel van de kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.

Ook hopen wij met de Kanjertraining de volgende doelen te halen:

 • Er is respect voor elkaar
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen jun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Verder staan de volgende vijf basisregels centraal:

 • Niemand speelt de baas
 • Niemand doet zielig
 • We lachen elkaar niet uit
 • We helpen elkaar
 • We vertrouwen elkaar

Tevens wordt er op Hof ter Weide jaarlijks in groep 6 en 8 de training MindfulKids aangeboden door Kim Goddijn-Krommert. Zij is groepsleerkracht en gecertificeerd Mindfulkidstrainer. Tijdens de MindfulKids training ontwikkelen kinderen hun belangrijkste instrument: aandacht. Door middel van (stilte)oefeningen leren de kinderen dat ze hun aandacht kunnen trainen en ze ervaren hoe ze hun aandacht bewust(er) in het hier en nu kunnen gebruiken.

De training bestaat uit 12 mooie lessen van een half uur en draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De kinderen leren zonder oordeel te kijken naar hun ervaringen. Dit heeft positieve effecten op concentreren, leren, het omgaan met stress en spannende situaties (zoals schooltoetsen), sociale interacties met anderen, sportieve prestaties en regulatie van emoties en gedrag. Op school spelen deze aspecten allemaal een grote rol. Daarom is MindfulKids speciaal ontwikkeld voor het aanleren van deze vaardigheden in de eigen schoolomgeving.

Kim draagt de basisvaardigheden van mindfulness over aan de leerkracht die dagelijks voor de groep staat. Zo kan de leerkracht ook de rest van het jaar samen met de kinderen verschillende oefeningen en opdrachten herhalen. De Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar het effect van deze training. Als u meer wilt weten over de inhoudelijke resultaten, dan kunt u het publieksverslag downloaden vanaf de website van MindfulKids.