Handelingsgericht werken

Ieder mens is uniek en vanuit onze missie en visie erkennen wij dat ieder mens andere onderwijsbehoeften nodig heeft. In onze leef- en leerwereld met kinderen sluiten wij daarop aan door handelingsgericht te werken.

Handelingsgericht werken kent 7 uitgangspunten:

  1. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal
  2. Kijken naar de wisselwerking tussen kind, leerkracht en ouders en daarop het handelen afstemmen
  3. De leerkracht doet ertoe
  4. Aandacht voor het positieve en de mogelijkheden van het kind
  5. Constructief samenwerken met ouders
  6. Doelgericht werken
  7. Systematisch en transparant werken

Wij geven dit vorm door in gesprek te gaan met kinderen en ouders, observaties te doen, en toetsen te analyseren zodat wij de onderwijsbehoeften in kaart kunnen brengen. Van deze onderwijsbehoeften maken de leerkrachten i.o.m. de intern begeleider een groepsoverzicht en op de hoofdvakgebieden een groepsplan. In deze groepsplannen worden speciale instructiebehoeften en doelen aangegeven. Wij bespreken specifieke leerling behoeftes met ouders tijdens onze afstemmings- en portfoliogesprekken en waar nodig vaker. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben krijgen deze begeleiding in de groep van de leerkracht. Omdat de begeleiding per kind kan verschillen kan het zo zijn dat wij het ene kind op een andere manier aandacht geven dan het andere kind. Naast de extra begeleiding in de groep is er op Hof ter Weide vier dagen per week een Remedial Teacher aanwezig. De RT-er zal i.o.m. de leerkracht en Intern begeleider extra ondersteuning bieden in of buiten de groep.