Onze missie

 “Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil”

Onze visie

De moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn; die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen. Basisvoorwaarden hiervoor zijn: zelfvertrouwen hebben, vrij zijn van emotionele belemmeringen, het hebben van een onderlinge relatie en nieuwsgierig zijn.

In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daar op Hof ter Weide op voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren en zelf keuzes maken.

Onze overtuiging is dat kinderen het beste leren wanneer:

 • zij zich welbevinden;
 • er een goede relatie is tussen leerling-leerkracht en leerlingen onderling;
 • zij vertrouwen in zichzelf hebben en geven aan anderen;
 • zij vertrouwen krijgen van anderen;
 • zij respect hebben voor elkaar;
 • zij eigen keuzes mogen maken, binnen een gesteld doel of kader;
 • zij zich mede-eigenaar voelen van hun eigen leerproces;
 • zij worden gevolgd in hun ontwikkeling;
 • zij gestimuleerd en uitgedaagd worden;
 • zij leren in een uitdagende en overzichtelijke leeromgeving;
 • zij leren mee te werken om de leeromgeving uitdagend en overzichtelijk te houden.

Op Hof ter Weide wordt lesgegeven in homogene groepen. Wij werken in vier clusters, Vogelweide (VW) genoemd.

 • In de twee onderbouw VW werken de groepen 1-2, 3 en 4 samen.
 • In de twee bovenbouw VW werken de groepen 5,6,7 en 8 samen.
Wij kiezen voor deze clusters om zo in onze grote school goed samen te werken en het veilige leerklimaat te waarborgen.

Alle groepen zijn gevestigd op de Musicallaan 108.