Onze missie

'Ik weet wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan.'

Onze visie  

Dit is waar de visie van Hof ter Weide op gebaseerd is. En dat geldt voor iedere leerling, ook de leerling die wat meer uitdaging nodig heeft om een antwoord te kunnen vinden op deze drie vragen.

Op Hof ter Weide streven wij naar een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling en daarom is er ook voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben naast het reguliere lesprogramma extra aandacht. In alle groepen is er de mogelijkheid om te compacten en verrijken. Dit houdt in dat lesstof die een leerling al beheerst, zo veel mogelijk wordt ingekort (gecompact), zodat er tijd vrij komt voor verrijkingsopdrachten. Wij hebben verrijkingswerk op zeer uiteenlopende gebieden, van projecten voor kleuters en bovenbouwleerlingen tot uitdagende spellen en rekenkrakers. Al het verrijkingsmateriaal is er op gericht om de leerling in de eerste plaats vaardigheden aan te leren. Leren doorzetten, vragen durven stellen en leren om te leren. Naast het verrijkingsmateriaal in de groepen is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusgroep. In de plusgroep ontmoeten de kinderen elkaar en werken zij samen aan verrijkende opdrachten onder leiding van één van onze drie plusleerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in het onderwijs aan pluskinderen. Er zijn plusgroepen voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8. Voor pluskinderen die vastlopen op vaardigheden als plannen, starten met een taak, flexibiliteit en/of bij één van de andere executieve vaardigheden, bieden wij RT+. Remedial Teaching (RT) is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen hebben en dan in dit geval specifiek voor pluskinderen die vaak een andere aanpak of manier van denken hebben. 

Ons onderwijs is voortdurend in beweging door nieuwe inzichten en ervaringen. Mocht u nog geïnteresseerd zijn en/of verdere vragen aan ons hebben, kom gerust een keertje kijken!

Onze overtuiging is dat kinderen het beste leren wanneer:   

 • zij zich welbevinden; 
 • er een goede relatie is tussen leerling-leerkracht en leerlingen onderling;  
 • zij vertrouwen in zichzelf hebben en geven aan anderen;  
 • zij vertrouwen krijgen van anderen;  
 • zij respect hebben voor elkaar;  
 • zij eigen keuzes mogen maken, binnen een gesteld doel of kader;
 • zij zich mede-eigenaar voelen van hun eigen leerproces;
 • zij worden gevolgd in hun ontwikkeling;
 • zij gestimuleerd en uitgedaagd worden;
 • zij leren in een uitdagende en overzichtelijke leeromgeving;
 • zij leren mee te werken om de leeromgeving uitdagend en overzichtelijk te houden.

Op Hof ter Weide wordt lesgegeven in homogene groepen. Wij werken in vier clusters, Vogelweide (VW) genoemd. 

 • In de twee onderbouw VW werken de groepen 1-2, 3 en 4 samen. 
 • In de twee bovenbouw VW werken de groepen 5,6,7 en 8 samen. 

Wij kiezen voor deze clusters om zo in onze grote school goed samen te werken en het veilige leerklimaat te waarborgen. 

Alle groepen zijn gevestigd op de Musicallaan 108.