Gebouw en faciliteiten

Hof ter Weide maakt onderdeel uit van Brede School Waterwin. De grondgedachte van een brede school is dat het onderwijs een goede relatie heeft met het sociale en culturele leven. Daarom vindt een clustering plaats van onderwijs, welzijn, sport en cultuurvoorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. Zo zijn er naast de school een peuterspeelzaal, de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang, een bibliotheek met een jeugdcollectie en een atelier van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. 

Ons schoolgebouw volgt onze visie. Het heeft twee verdiepingen met vier vogelweides. Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren, de ruimte krijgen voor eigen initiatieven en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. In een vogelweide zitten vier groepen. De groepen 1-4 en 5-8 zitten bij elkaar. 

Onze hoofdingang is aan de parkkant. Daar zit ook ons grote schoolplein. Tevens maken wij gebruik van het grasveld en de voetbalkooi bij het buitenspelen. Voor de kleuters hebben wij een apart kleuterplein met voor de groepen 1-4 een eigen tuintje. In onze school hebben wij een speelzaal voor de kleutergroepen. Vanaf groep 3 wordt er gegymd in de sporthal. Wij zijn een brede school gevestigd in het pand Waterwin. 

In ons pand hebben wij een sporthal, een peuterspeelzaal, een theaterzaal, BSO Saartje en OBS Waterrijk.