De Academische basisschool

Wij zijn een Academische basisschool. Dit is een samenwerkingsverband tussen KPOA, KSU en de Hogeschool Utrecht. Dit houdt in dat wij stageplaatsen reserveren voor studenten die onderzoek gaan doen gerelateerd aan de schoolontwikkeling op onze school. Als student loop je meerdere dagen stage op onze school en voer je daarnaast je onderzoek uit. Gedurende je stage ontwikkel je niet alleen jezelf maar werk je ook mee aan de ontwikkeling van het team en de school. Hierdoor ben je sterk betrokken bij het team en het onderwijs.

Speerpunten in onze ontwikkeling de komende jaren zijn:

  • Het borgen van ons onderwijsconcept met als speerpunt het losser laten van de methode en het werken met eigen leerdoelen/gekaderde keuzevrijheid;
  • Ontwikkelen van onze visie op kleuteronderwijs;
  • Ontwikkelen van onze visie op talentontwikkeling;
  • Verbeteren van ons spellingonderwijs.