Hof ter Weide
Musicallaan 108 - 3543 BT Utrecht - 030-6772960
E-mail: info.hofterweide@ksu-utrecht.nl
Schoolleiders Tilly Melissen en Mirelle Vermeulen

 “Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil”

Hof ter Weide is een moderne basisschool in de wijk Terwijde in Utrecht.

Het enthousiaste team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn, eigen keuzes mag maken en betrokken wordt bij zijn/haar eigen leerproces.

In ons ochtend programma werken wij gestructureerd aan rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en taal/spelling. Op Hof ter Weide is er ruime aandacht voor talentontwikkeling. In de middagen werken wij projectmatig aan IPC. Hier worden diverse vakken geïntegreerd aangeboden. Burgerschap heeft hierin een grote plaats.

We hechten veel waarde aan een open communicatie met u als ouder/verzorger.

 

 

Aanmelden leerlingen
Laatste Nieuwsbrief
 MR notulen
24-03-2015
Jaarkalender
  Klankbordgroep notulen 29-01-2015
Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties

Een school van de Katholieke Scholenstichting Utrecht